Uchwała Nr XXIII/156/2016 Rady Gminy Malanów z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2016 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Treść uchwały w załączniku.