Uchwała Nr XXIII/155/2016 Rady Gminy Malanów z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok

Treść uchwały w załączniku.