Uchwała Nr XXIII/154/2016 Rady Gminy Malanów z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2016-2028

Treść uchwały w załączniku.