Uchwała Nr XXII/150/2016 Rady Gminy Malanów z dnia 9 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2016-2028

Treść uchwały w załączniku.