Uchwała Nr XXII/149/2016 Rady Gminy Malanów z dnia 9 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Treść uchwały w załączniku.