Uchwała Nr XXII/148/2016 Rady Gminy Malanów z dnia 9 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Malanów na lata 2016-2020 z perspektywą do 2021-2023 roku” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Malanów na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2023”

Treść uchwały w załączniku.