Uchwała Nr XXII/147/2016 Rady Gminy Malanów z dnia 9 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Malanów dla miejscowości Feliksów i Malanów

Treść uchwały w załączniku.