Uchwała Nr XXII/146/2016 Rady Gminy Malanów z dnia 9 listopada 2016 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2017 rok

Treść uchwały w załączniku.