Uchwała Nr XXII/145/2016 Rady Gminy Malanów z dnia 9 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017rok

Treść uchwały w załączniku.