Uchwała Nr XXII/144/2016 Rady Gminy Malanów z dnia 9 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2017rok

Treść uchwały w załączniku.