Uchwała Nr XXII/142/2016 Rady Gminy Malanów z dnia 9 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Celestyny w Gminie Malanów

Treść uchwały w załączniku.