Uchwała Nr XXII/141/2016 Rady Gminy Malanów z dnia 9 listopada 2016 roku w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Centrum Kultury i Sztuki w Malanowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Malanowie w Centrum Kultury i Bibliotekę w Malanowie

Treść uchwały w załączniku.