Uchwała Nr XXII/140/2016 Rady Gminy Malanów z dnia 9 listopada 2016 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Treść uchwały w załączniku.