Uchwała Nr XXII/139/2016 Rady Gminy Malanów z dnia 9 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017 – 2019.

Treść uchwały w załączniku.