Uchwała Nr XXI/138/2016 Rady Gminy Malanów z dnia 28 września 2016 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Malanów

Treść uchwały w załączniku.