Uchwała Nr XXI/137/2016 Rady Gminy Malanów z dnia 28 września 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2016-2028

Treść uchwały w załączniku.