Uchwała Nr XXI/136/2016 Rady Gminy Malanów z dnia 28 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Treść uchwały w załączniku.