Uchwała Nr XXI/134/2016 Rady Gminy Malanów z dnia 28 września 2016 roku w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Targówka w Gminie Malanów

Treść uchwały w załączniku.