Uchwała Nr XXI/133/2016 Rady Gminy Malanów z dnia 28 września 2016 roku w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Malanów w Gminie Malanów

Treść uchwały w załączniku.