Uchwała Nr XXI/132/2016 Rady Gminy Malanów z dnia 28 września 2016 roku w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą ,,Centrum Usług Wspólnych w Malanowie” oraz nadania jej Statusu

Treść uchwały w załączniku.