Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXI Sesji Rady Gminy Malanów, która odbędzie się w dniu 28 września 2016 r. o godzinie 1600  w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Malanowie.

 

            Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad XXI sesji Rady Gminy.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Gminy.
 5. Przyjęcie interpelacji.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Centrum Kultury i Sztuki w Malanowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Malanowie w Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną w Malanowie.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Centrum Usług Wspólnych w Malanowie” oraz nadania jej Statutu.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Malanów w Gminie Malanów.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Targówka w Gminie Malanów.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Miłaczewek w Gminie Malanów.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2016-2028.
 13. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.
 14. Wnioski, informacje, zapytania.
 15. Zamknięcie obrad XXI sesji Rady Gminy.