Uchwała Nr XX/130/2016 Rady Gminy Malanów z dnia 25 sierpnia2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2016-2028