Uchwała Nr X X/129/2016 Rady Gminy Malanów z dnia 25 sierpnia  2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok