Uchwała Nr XX/128/2016 Rady Gminy Malanów z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/100/2016 Rady Gminy Malanów z dnia 14 marca  2016 roku w sprawie udzielenia  pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu