Uchwała Nr XX/126/2016 Rady Gminy Malanów z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Wójta Gminy Malanów udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego