Uchwała Nr XIX/125/2016 Rady Gminy Malanów z dnia 16 czerwca 2016 roku  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2016-2028

Pełna treść uchwały do pobrania poniżej: