Uchwała Nr X IX/123/2016 Rady Gminy Malanów z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie: aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malanów orza miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Pełna treść uchwały do pobrania poniżej: