Uchwała Nr XIX/45/2015 Rady Gminy Malanów z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Malanów z tytułu wykonania budżetu  za 2015 rok.

Pełna treść uchwały do pobrania poniżej: