Uchwała Nr XIX/120/2016 Rady Gminy Malanów z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Malanów za 2015 rok.

Pełna treść uchwały do pobrania poniżej: