Uchwała Nr XVIII/119/2016 Rady Gminy Malanów z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok