Uchwała Nr XVIII/118/2016 Rady Gminy Malanów z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2016-2028