Uchwała Nr XVIII/117/2016 Rady Gminy Malanów z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok