Uchwała Nr XVIII/116/2016 Rady Gminy Malanów z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie uznania skargi Pani Justyny S. na Dyrektora Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Malanowie za bezzasadną