Uchwała Nr XVIII/115/2016 Rady Gminy Malanów z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Malanów