Uchwała Nr XVIII/114/2016 Rady Gminy Malanów z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Malanów