Uchwała Nr XVIII/113/2016 Rady Gminy Malanów z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu