Uchwała Nr XVII/112/2016 Rady Gminy Malanów z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2016-2028