Uchwała Nr XVII/111/2016 Rady Gminy Malanów z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok