Uchwała Nr XVII/110/2016 Rady Gminy Malanów z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Malanów w 2016 roku