Uchwała Nr XVII/109/2016 Rady Gminy Malanów z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/287/2014 Rady Gminy Malanów z dnia 6 litopada 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Malanów dla miejscowości Grąbków