Uchwała Nr XVII/108/2016 Rady Gminy Malanów z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewid. Feliksów do zasobów mienia komunalnego Gminy Malanów