Uchwała Nr XVII/107/2016 Rady Gminy Malanów z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością drogową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Malanów