Uchwała Nr XVII/105/2016 Rady Gminy Malanów z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Malanów dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest