Uchwała Nr XVII/104/2016 Rady Gminy Malanów z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia naukowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum dla których Gmina Malanów jest organem prowadzącym