Uchwała Nr XVII/103/2016 Rady Gminy Malanów z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Malanów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół, ustalenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia