Uchwała Nr XVII/102/2016 Rady Gminy Malanów z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malanowie