Uchwała Nr XVII/101/2016 Rady Gminy Malanów z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malanowie do realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci