Uchwała Nr XVII/100/2016 Rady GMiny Malanów z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu