Komunikat

Gminnej Komisji Wyborczej w Malanowie

 

o miejscu, czasie i zasadach losowania list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do rady Gminy w Malanowie, zarządzonych na dzień 3 kwietnia 2016 r.

 

Na podstawie art. 408 pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. nr 21 poz. 112 ze zmianami) Gminna Komisja Wyborcza w Malanowie podaje do wiadomości wyborców, co następuje:

 

Losowanie numerów list kandydatów w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Malanowie, nastąpi w dniu 4 marca 2016 roku o godzinie 14.00 w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Malanowie, ul. Turecka 16, sala konferencyjna I piętro.