Uchwała Nr XVI/99/2016 Rady Gminy Malanów z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie powołania i określenia zadań doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Malanów